ﺧﯾﺎﺑﺎن کریمخان‌زند، خیابان میرزای‌شیرازی، شماره ۹۵

تلفن: ۸۸۸۱۵۱۴۴-۰۲۱

پست الکترونیکی: info[at]inja[dot]gallery

برای بازدید از گالری ماسک و رعایت فاصله‌ی اجتماعی الزامی است.

ساعات بازدید / یک‌شنبه تا جمعه / ۱ تا ۷ شب

گالری این/جا روزهای شنبه تعطیل است.