نوفل لوشاتوی شرقی، کوچه‌ی پدرام، جنب شماره‌ی ۴، نمای آجری، در کوچک کِرم رنگ / ۱۱۳۱۶۳۵۶۱۶

تلفن:۶۶۷۴۹۰۶۳-۰۲۱

پست الکترونیکی: info[at]inja[dot]gallery

ساعات بازدید / یک‌شنبه تا جمعه / ۲ تا ۹ شب

تالار این/جا روزهای شنبه تعطیل است.