پیش/از/آنکه/بجنبیم

محبوبه/نوروزى

۶/تا/۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۸

پيش از آنكه بجنبيم*

جزئی نگری نه فقط در شیوه‌ی اجرا بلکه در عمق بی‌پایان مفهوم زمان نیز حائز اهمیت است. اهمیت لحظه‌ی حال و همان آنی که لباس روی زمین می‌افتد، ثابت شدن زمان، واکاوی گذشته‌ای که خود زمان حال بوده و بررسی جزء به جزء زمان حالی که پیوسته درحال تبدیل به گذشته است و هیچ توانی در بازگرداندن آن نیست. گویی حفظ بقایای به‌جامانده از گذشته، تلاشی است در جهت بازیابی زمان گذشته و غوطه‌ور شدن در یک حال بی‌پایان.

“زمان حال به گذشته می‌رود پیش از آنکه بجنبیم”.*

*عنوان مجموعه برگرفته از شعرعباس کیارستمی است.

Before we budge
Mahboubeh Noroozi – 90x60cm – 2019 – 4milliontomab
Before we budge
Before we budge
Before we budge
Before we budge
Before we budge
Before we budge
Before we budge
Before we budge
Before we budge
Before we budge
Before we budge
Before we budge
Before we budge