گل/تناقض/ناب

نمایشگاه/گروهی

۹/تا/۳۰/فروردین/۱۳۹۸

نافهی عفیف پرچمها، دهان شهوانی دُوری رگبار

سرشار، اما تهی از هر آیندهای

زبانهی آتش، پیالهی سکوت و نور

پرهیب پرنوسان شکل (گاه بینقص و زلال)

همدم تاریکیهای شبانه، همدست روز

نشسته به بوران، هوسانگیز و عریان به زیر پرتوهای سوزان

گُل، ای «تناقض ناب»

تو هر دم زاده میشوی، هر دم میمیری

01-Bijan Saffari-Untitled-Watercolor on Paper-15×20-2002-Courtesy Of INJA Gallery
02-Mohammad Hamzeh-Untitled-Acrilic on canvas-60×70-2019-Courtesy Of INJA Gallery
03-Bijan Saffari-Untitled-Watercolor on paper-19.5×15-2002-Courtesy Of INJA Gallery
04-Bijan Saffari-Untitled-Watercolor on paper-25×15-2002-Courtesy Of INJA Gallery
05-Bijan Saffari-Untitled-Watercolor on paper-15×20-2002-Courtesy Of INJA Gallery
06-Matin Abedi-Untitled-Digital Photography Inkjet print on Hahnemuhle Matte Paper-26×40-2018-Courtesy Of INJA Gallery
07-Kasra Golrang-Untitled-Ink on paperboard-43×72-2019-Courtesy Of INJA Gallery
08-Katayoon Valamanesh-Untitled-Mixed media on paper-32×23-2019-Courtesy Of INJA Gallery
09-Pooya Aryan-Untitled-Mixed media on paper-74×104-2019-Courtesy Of INJA Gallery
10-Farhad Fozouni-Flower-Acid engraving on stainless steel and industrial color-15×16-2019-Courtesy Of INJA Gallery
11-Mohsen Ahmadvand-Lion and the Hidden Sun-Sharp pen, Ink and crayon on cardboerd-20×25-2019-Courtesy Of INJA Gallery
12-Rozita Sharaf Jahan-portrait of Mohammad reza Shajarian-Digital printing Sewing on the fabric-80×80-2016-Courtesy Of INJA Gallery
13-Fereydoun Ave-Untitled-Watercolor on Cardboerd-47×31-1999-Courtesy Of INJA Gallery
14-Fereydoun Ave-Untitled-Watercolor on Cardboerd-47×31-1999-Courtesy Of INJA Gallery
15-Farsam Sangini-Untitled-Oil on canvas-45×60-2019-Courtesy Of INJA Gallery
16-Arad Khodabandelou-Negative on Mirror-Diameter46-2019-Courtesy Of INJA Gallery
17-Leyla Rashidi-Acrilic on canvas-90×90-2019-Courtesy Of INJA Gallery
18-Elnaz Bandegi-The Flowers-Water color-15×10-2012-Courtesy Of INJA Gallery
19-Elnaz Bandegi-The Flowers-Water color-15×10-2012-Courtesy Of INJA Gallery
20-Aidin Aghdashloo-Snowy memories-Gouache,Watercolor and pencil on Arches paper-75×57-2019-Courtesy Of INJA Gallery
21-Hossein Maher-Untitled-Oil color on coated paper-64×50-2019-Courtesy Of INJA Gallery
22-Peyman Hooshmandzadeh-Untitled-Digital photography Inkjet print-20×13.5-2016-Courtesy Of INJA Gallery
23-Shohreh Mehran-Untitled -50×70-2018-Courtesy Of INJA Gallery
24-Manouchehr Yekta-Pastel on paper -100×120-2018-Courtesy Of INJA Gallery
25-Samira Alikhanzadeh-Digital print, Acrylic and mirror on wood -100×150-2019-Courtesy Of INJA Gallery
26-Sasan Abri-Sunday97820 from Sunday Series-Image transferred on paper -97×70-2019-Courtesy Of INJA Gallery
27-Vahid Hosseinpour-From “Neyestan” series-Image Oil color on canvas -30×24-2019-Courtesy Of INJA Gallery
28-Vahid Mirza Mohammadi-Untitled-Color pencil -90×60-2019-Courtesy Of INJA Gallery
29-Zahra Ghyasi-Secound prison poem-Oil on canvas -80×60-2019-Courtesy Of INJA Gallery
30-Rana Javadi-Photo plates of time series-Digital print on Epson Cold Press Bright (350 gr) -40×40-2004:printed in2019-Courtesy Of INJA Gallery
31-Samaneh Motallebi-Drawing on Fabric-88×83-2016-Courtesy Of INJA Gallery
32-Samila Amir Ebrahimi-Oil color on canvas-70×60-1999-Courtesy Of INJA Gallery
33-Parvaneh Etemadi-Color pencil on cardboard-50×70-1979-Courtesy Of INJA Gallery
34-Pooneh Oshidari-Amnesia series-Print ink on cardboerd-80×60-2017-Courtesy Of INJA Gallery
35-Mojtaba Tabatabaie-From “You went on with your dying”-Acrylic and Water color on 650 gr Arch paper-57×35-2014-Courtesy Of INJA Gallery
36-Morteza Pourhosseini -Untitled-Oil on cardboard-25×21-2019-Courtesy Of INJA Gallery
37-Morteza Pourhosseini -Untitled-Oil on cardboard-25×21-2019-Courtesy Of INJA Gallery
38-Mojgan Bakhtiari-From “Exposed” series-Acrylic, Ink and golden leaf on canvas-160×50-2013-Courtesy Of INJA Gallery
39-Mehrali Razaghmanesh-Untitled from “The Burning season series-Digital photography Injekt print on Epson Ultrasmooth Fine art Paper -16×28-2017-Courtesy Of INJA Gallery
40-Mehrali Razaghmanesh-Untitled from “The Burning season series-Digital photography Injekt print on Epson Ultrasmooth Fine art Paper -16×28-2017-Courtesy Of INJA Gallery
41-Ahoo Hamedi-Untitled –Ink on paper and Cutting Plexiglas -50×50-2018-Courtesy Of INJA Gallery
42-Behnaz Ghassemi-Untitled-Color pencil on paper-80×130-2018-Courtesy Of INJA Gallery
43-Amir Jadidi-Untitled-Oil on canvas-48×41-2012-Courtesy Of INJA Gallery
44-Bahman Jalali-From the series “Image of Imagination Flowers”-C Print-80×80-2004-Courtesy Of INJA Gallery
45-Farnaz Rabieijah-Where I End and You Begin-Mixed Media-50x80x10-2017-Courtesy Of INJA Gallery
46-Farnaz Rabieijah-Where I End and You Begin-Mixed Media-50x80x10-2017-Courtesy Of INJA Gallery
47-Farnaz Rabieijah-Where I End and You Begin-Mixed Media-50x80x10-2017-Courtesy Of INJA Gallery
48-Farnaz Rabieijah-Where I End and You Begin-Mixed Media-50x80x10-2017-Courtesy Of INJA Gallery
49-Ali Akbar Sadeghi-Oil color on canvas-76×61-1983-Courtesy Of INJA Gallery
50-Ali Golestaneh-Oil on canvas-112×89-2018-Courtesy Of INJA Gallery
51-Abbas Latifi-Geranium:Shamdani:-Color pencil on Cardboard-50×35-2017-Courtesy Of INJA Gallery
52-Abolghasem Saidi-Oil color on canvas-60×44-2017-Courtesy Of INJA Gallery
53-Farshid Larimian:Farshido:-Shoma Khodet Goli-Mixed Media-50×30-2012-Courtesy Of INJA Gallery
54-Fataneh Foroughi-Untitled-Oil on canvas-30×30-2019-Courtesy Of INJA Gallery
55-Meghdad Lorpour-Untitled-Acrylic on linen-50×70-2019-Courtesy Of INJA Gallery