نگاهِ/او:نقاش

نمایشگاه/گروهی

۶/تا/۲۷/فروردین/۱۴۰۰

هنرمندان:
پروانه اعتمادی / رسول اکبرلو / ثمیلا امیرابراهیمی / ساغر پزشکیان / امیر جدیدی / الهه حیدری / مسلم خضری / پویا رضی / فتانه فروغی / زهرا قراخانی / راشین قربی / علی گلستانه / حسین ماهر / اردشیر محصص / بهمن محمدی / اکرم محمودی / سمانه مطلبی / شهره مهران / عباس نسل‌شاملو / رزیتا نصرتی / ساسان نصیری

گالری اين/جا برای نوروز ۱۴۰۰ نمايش گروهی با عنوان «نگاهِ او: نقاش» را برگزار می‌کند. این نمایش مربوط به تصویری از احوالات هنرمند نقاش است. آن‌چیزی که نقاش بدون تعیین و تصمیم قبلی و به دلیل احوالات شخصی آن را کشیده است.

این نقاشی می‌تواند برای امسال و یا سال‌های پیش باشد. اما چیزی که در توضیح اثر خواهد آمد، داستانی چند خطی درباره‌ی اثر و احوالات آن به قلم خود نقاش است. این‌که آن روزی که اثر و ایده‌ی آن ثبت شد، او به چه چیز نگاه می‌کرد. بخشی از آشپزخانه / گوشه‌ای از اتاق خواب/ جای خالی کسی و یا حتی کسی …

این مجموعه با حضور بیست و یک هنرمند و در مدیوم نقاشی و طراحی آماده شده است.

نگاهِ او/نقاش
همیشه آن‌چه قابل است را نمی‌کشد!

نه اینکه آن‌چه می‌کشد قابل نیست، منظور همان «دوروبر» است،
گوشه و کنارها، حوالی، اطراف، تدویرِ دمِ دست.
آنچه شاید به دیدارِ دیگران ساده و گذری در نظر آید، اما در آن چیزی یا کسی همواره زندگی می‌کند …
کسی، خاطره‌ای، وصلی، تَنی، حال و احوالی شاید و
گاه نوری که دقیقه‌ای بود و رفت.
همه این‌ها آن «کشیدن» را در خور می‌کند تا نمایشی ساخته شود.

Ali Golestaneh / Untitled / Marker on paper / 38×55 cm / 1354 (1975)
Ali Golestaneh / Untitled / Marker on paper / 38×55 cm / 1354 (1975)
Ali Golestaneh / Untitled / Marker on paper / 38×55 cm / 1354 (1975)
Ali Golestaneh / Untitled / Marker on paper / 38×55 cm / 1354 (1975)
Ali Golestaneh / Untitled / Marker on paper / 38×55 cm / 1354 (1975)
Elahe Heidari / Oil on canvas / 50×50 cm / 1396 (2017)
Elahe Heidari / Oil on canvas / 50×50 cm / 1396 (2017)
Abbas Nasleshamloo / Untitled / Watercolor on Cardboard / 25.1×17.7 cm / 1399 (2021)
Akram Mahmoodi / Untitled / Ink on Cardboard / 36×29.5 cm / 1398 (2019)
Akram Mahmoodi / Untitled / Ink on Cardboard / 47×37 cm / 1398 (2019)
Amir Jadidi / The Cloud / Oil on canvas / 40×49 cm / 1399 (2021)
Bahman Mohammadi / Untitled / Mixed media on canvas / 70×50 cm / 1399 (2021)
Elahe Heidari / Oil on canvas / 50×40 cm / 1395 (2016)
Elahe Heidari / Oil on canvas / 50×40 cm / 1395 (2016)
Fataneh Foroughi / Untitled / Oil on canvas / 60×80 cm / 1399 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Acrylic on Cardboard / 23×28.5 cm / 1392 (2013)
Moslem Khezri / Untitled / Pencil on cardboard / 21×20.2 cm / 1394 (2015)
Moslem Khezri / Untitled / Watercolor on cardboard / 37×28 cm / 1399 (2021)
Pooya Razi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 25×20 cm / 1399 (2021)
Rashin Ghorbi / Untitled / Acrylic on canvas / 100×100 cm / 1399 (2021)
Rasoul Akbarlou / Untitled / Oil on canvas / 81.5×49 cm / 1396 (2017)
Rozita Nosrati / Untitled / Oil on canvas / 50×50 cm / 1399 (2021)
Saghar Pezeshkian / Untitled / Oil on board / 38.5×25 cm / 1397 (2018)
Samaneh Motalebi / Thursday Morning / Digital print & sewing on fabric / 41.5×30 cm / 1399 (2020)
Samila Amirebrahimi / The Road / Oil on canvas / 45×60 cm / 1399 (2021)
Sassan Nassiri / Tochal / Oil on canvas / 80×100 cm / 1400 (2021)
Shohreh Mehran / Untitled / Oil on canvas / 100×170 cm / 1399 (2021)
Zahra Qarakhani / Surviving Tree, Sichan Neighborhood, Isfahan / Watercolor on cardboard / 33×25 cm – 1399 (2021)
چیدمان/نمایشگاه
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View
Perspective, The Painter / Installation View