چاردیواری

نمایشگاه/گروهی

چاپ/دستی / فروردین/و/اردیبهشت/۱۳۹۹

تالار اين/جا براى شما در ايام نوروز  و  قرنطينه نمايشگاهی به صورت مجازى آماده‌ کرده‌است.

 

اين مجموعه شامل آثار ١٠ هنرمند با موضوع چاردیواری و تکنیک چاپ‌دستی (کالکوگرافی) است.

در ابتدا بنا بود که در ۸ فروردین این نمایشگاه را افتتاح کنیم تا در تعطیلات نوروز، به رسم همیشگیِ تالار این/جا، میزبان شما باشیم.
توجه به شرایط و توصیه و‌ تأکید به «در خانه ماندن» ما را برآن داشت که مجموعه‌ی «چاردیواری» را که بسیار با وضعیت فعلی و حال و هوای قرنطینه تطابق دارد را به چاردیواری شما بیاوریم.
هر کدام از این ۱۰ هنرمند در طول ۱۰ ماه گذشته برداشت خود از موضوع «چارديوارى» با تکنیک کالکوگرافی کار کرده‌اند که تمامی کارها با مشخصات کامل روی صفحه اینستاگرام و وب‌سایت گالری قابل مشاهده خواهندبود. راه‌های ارتباطی با ما از طریق صفحه اینستاگرام و‌ ایمیل info@inja.gallery خواهد بود.

 

ابن مجموعه تا ارديبهشت ٩٩ بر روى ديوار گالرى خواهد بود. اميد داريم تا شرايط به گونه‌ای پیش رود که شما را حضوری در این/جا ببینیم و پذیرایتان باشیم.
هنرمندان:
نسیم حسن‌زاده / شادی سعیدی / سالومه سوزن‌چی / مه‌سیما شکریان / سارا کاوه / رویا علی‌پور / عاطفه محرری / سعیده میقانی / رزیتا نصرتی / آنالی وکیلی

Sara Kaveh-Untitled-15x15cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Sara Kaveh-Untitled-15x20cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Sara Kaveh-Untitled-15×9.5cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Shadi Saeedi-Untitled-15x20cm -Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Shadi Saeedi-Untitled-15x20cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Shadi Saeedi-Untitled-15x20cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Anali Vakili-Home-18×25-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Anali Vakili-Home-18x25cm – Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Anali Vakili-Home-18x25cm – Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery.
Anali Vakili-Home-18x25cm – Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Anali Vakili-Home-18x25cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Atefeh Mohareri-Night Talk-22x14cm- Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Atefeh Mohareri-Night Talk-16.5×16.5cm- Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Atefeh Mohareri-The Observer-15.5×21.5cm- Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Atefeh Mohareri-The Observer-10.5×17.5cm- Chalcography-Courtesy Of INJA Gallery
Atefeh Mohareri-Untitled-7.5×19.5cm- Chalcography-Courtesy Of INJA Gallery
Mahsima Shekarian-The Opposite1-15x20cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Mahsima Shekarian-The Opposite2-20x15cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Mahsima Shekarian-The Opposite3-20x15cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Saeedeh Mighani-Untitled-30x6cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery.
Saeedeh Mighani-Untitled-30x6cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Saeedeh Mighani-Untitled-30x6cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Rozita Nosrati-Untitled-15x15cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Rozita Nosrati-Untitled-15×24.5cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Rozita Nosrati-Untitled-16.5x15cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Rozita Nosrati-Untitled-25x20cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Roya Alipour-Untitled-20x20cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Roya Alipour-Untitled-15x15cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Roya Alipour-Untitled-20x10cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Nasim Hasanzadeh-Untitled-13x23cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Nasim Hasanzadeh-Untitled-18x13cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Nasim Hasanzadeh-Untitled-13x18cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Saloumeh Souzanchi-Untitled-3x6cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Saloumeh Souzanchi-Untitled-4×4 cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Saloumeh Souzanchi-Untitled-4×4 cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Saloumeh Souzanchi-Untitled-4x4cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Saloumeh Souzanchi-Untitled-6x3cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Saloumeh Souzanchi-Untitled-4x4cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery copy
Saloumeh Souzanchi-Untitled-3×6 cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery
Saloumeh Souzanchi-Untitled-2x3cm-Chalcography-2020-Courtesy Of INJA Gallery