هرکجا/ماهی/می‌رود،/آب/می‌رود

نجمه/کزازی

۳/اردیبهشت/۱۴۰۰

در دو سال گذشته فضای ذهنی نجمه کزازی حول محور انسان در طبیعت بوده است که در مجموعه‌ی اخیر تسلط طبیعت بر انسان را می‌بینیم. این تسلط برای نشان دادن وسعت و عظمت طبیعت بوده است.
انتخاب دریا هم به صورت اتفاقی در کارهای او رخ داد. آب هم‌زمان حس امینیت و عدم امنیت به او می‌دهد. این حس دوگانه به صورت یک آشفتگی و تلاطم در کارها نمود پیدا کرده است.

نجمه هنرمندی تجربه‌گرا در تکنیک است.
جذاب‌ترین بخش در پروسه‌ی کاری برای نجمه، لایه‌هایی است که با متریال‌های مختلف می‌سازد. عمل «نقاشی کردن» و اتفاق‌هایی که در حین کار با تکنیک می‌افتد برای او جذابیت دارد.

نجمه کزازی متولد ۱۳۶۴ کرمانشاه و فارغ‌التحصيل رشته‌ی نقاشی از دانشگاه سوره است.
مجموعه‌ی «هرکجا ماهی می‌رود، آب می‌رود» دومین همكارى نجمه و تالار اين/جا و چهارمین نمایشگاه انفرادی اوست و شامل ۲۵ نقاشی در ابعاد مختلف است که منعکس‌کننده‌ی بخشی از احوال شخصی نجمه در سال گذشته هستند.

Najme Kazazi / Mixed Media on Canvas / 120×149 cm / 2019
Najme Kazazi / Mixed Media on Canvas / 150×100 cm / 2020
Najme Kazazi / Mixed Media on Canvas / 150×100 cm / 2019
Najme Kazazi / Mixed Media on Canvas / 160×110 cm / 2021
Najme Kazazi / Mixed Media on Canvas / 133.5×147.5 cm / 2020
Najme Kazazi / Mixed Media on Canvas / 136×146.5 cm / 2020
Najme Kazazi / Mixed Media on Canvas / 110×160 cm / 2021
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2020
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2021
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2020
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2021
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2020
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2020
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2021
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2021
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2021
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 10×8 cm / 2021
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 10×8 cm / 2020
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2020
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2020
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2020
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 8×10 cm / 2020
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 54×47 cm / 2021
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 25×18.5 cm / 2020
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Cardboard / 100×50 cm / 2020
Najme Kazazi / Untitled / Mixed Media on Canvas / 30×24 cm / 2020
چیدمان/نمایشگاه
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio
Najme Kazazi / Where the fish goes the water flows / Installation View / Photo: IN/JA Studio