آن

حسین/ماهر

۴/تا/۱۸/تیر/۱۴۰۰

مجموعه‌ی «آن» اولین نمایشگاه طراحی حسین ماهر است.
پرتره‌هایی از افراد مختلف در فضاهای خصوصی و عمومی که از سال‌های گذشته شروع شدند و ماهر به‌صورت متمرکز از سال ۱۳۹۸ به آن‌ها پرداخت. ایده‌ی اولیه‌ی کارهای این نمایشگاه به واسطه‌ی خلق یک اثر مونوپرینت شکل گرفت و به مرور تکنیک متفاوت این مجموعه شکل گرفت.

حسین ماهر متولد ۱۳۳۶ آبادان و دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشکده‌ی هنرهای تزئینی تهران است. در سال ۱۳۵۸ تحصیلات خود را به پایان برد و از همان سال‌ها فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد.
او تا به حال بیست‌وشش نمایشگاه انفرادی و در بیش از سی نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از ایران شرکت داشته‌است. تدریس، شرکت در بینال‌ها و چاپ کتاب از دیگر فعالیت‌های آقای ماهر به‌حساب می‌آید.

مجموعه‌ی «آن» بیست‌وهفتمین نمایشگاه انفرادی و اولین همکاری تک‌نفره‌ی ایشان با گالری این/جاست.
این مجموعه که شامل بیست‌ویک طراحی و دو مجسمه است تا ۱۸ تیرماه برای بازدید در گالری این/جا خواهند بود.

Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1398 (2019)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Handmade Paper / 29×22 cm / 1399 (2020)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1400 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1399 (2020)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 22×29 cm / 1399 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1400 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1399 (2020)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1400 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1400 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1398 (2019)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1400 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1399 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1400 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1399 (2020)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1399 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 32×25 cm / 1399 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1400 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 32×25 cm / 1400 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1399 (2021)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1397 (2018)
Hossein Maher / Adam & Eve / Metal & Stone / 75x60x20 cm / 1380 (2001)
Hossein Maher / Adam & Eve / Metal & Stone / 75x60x32 cm / 1380 (2001)
Hossein Maher / Untitled / Mixed Media on Calk Paper / 29×22 cm / 1399 (2021)
چیدمان/نمایشگاه
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View
Hossein Maher / Whom / Installation View