Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Ink on Cardboard / 50×70 cm / 1398 (2019)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Charcoal, Conte and Soft Pastel on Cardboard / 50×70 cm / 1397 (2018)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Charcoal and Conte on Cardboard / 50×70 cm / 1397 (2018)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Charcoal and Conte on Cardboard / 50×70 cm / 1398 (2019)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Conte and Pencil on Cardboard / 50×70 cm / 1397 (2018)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Conte and Pastel on Cardboard / 50×70 cm / 1397 (2018)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 70×50 cm / 1398 (2019)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 30×30 cm / 1399 (2020)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 30×30 cm / 1399 (2020)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 32×24 cm / 1397 (2018)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Charcoal and Soft Pastel on Cardboard / 48×38 cm / 1395 (2016)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 42×43 cm / 1399 (2020)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 37×41 cm / 1399 (2020)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 40×50 cm / 1397 (2018)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 100×130 cm / 1399 (2020)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 95×58 cm / 1398 (2019)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 120×80 cm / 1397 (2018)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 80×120 cm / 1397 (2018)
Samila Amirebrahimi / Untitled / From “Suspension” Series / Oil on Canvas / 120×80 cm / 1397 (2018)

تعلیق

ثمیلا/امیرابراهیمی

ایده‌ی اولیه‌ی کارهایی که در این نمایشگاه می‌بینید از سال ۱۳۹۶ شکل گرفت و بخش اول آن تحت عنوان «چیزها و جاها» در سال ۱۳۹۷ در گالری هور به نمایش درآمد. کارهای حاضر در این مجموعه که در طول سال‌های اخیر شکل گرفتند هرچند از نظر شکل و مضمون با هم تفاوت دارند اما در حس و حالی مشترک از وضعیتی آشنا و عمومی سخن می‌گویند که هم‌چنان تجربه می‌کنیم.

ثمیلا امیرابراهیمی متولد ۱۳۲۹ تهران و دارای مدرک کارشناسی حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران است. در سال ۱۳۵۲ تحصیلات خود در زمینه‌ی حکاکی روی فلز و چاپ دستی (کالکوگرافی) در مدرسه‌ی عالی طراحی برای هنر و صنعت پاریس به پایان برد و در سال ۱۳۵۷ از دانشکده‌ی هنرها و صنایع دستی کالیفرنیا در اوکلند آمریکا مدرک کارشناسی هنرهای زیبا را دریافت کرد. او تا به حال سی‌وسه نمایشگاه انفرادی و در بیش از صد نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از ایران شرکت داشته است. ترجمه، تألیف و تدریس در دانشگاه‌های تهران از جمله فعالیت‌های ثمیلا امیرابراهیمی می‌باشد.

مجموعه‌ی «تعلیق» سی‌وچهارمین نمایشگاه انفرادی و اولین همکاری تک نفره‌ی او با گالری این/جاست.
این مجموعه شامل بیست‌ویک نقاشی و طراحی در ابعاد مختلف است و تا ۲۱ خرداد برای بازدید در گالری این/جا خواهند بود.