22- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
21- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
20- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
19- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
17- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
16- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
15- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
14- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
13- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
12- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
11- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
10- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
09- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
08- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
07- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – – 15x15cm, Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
06- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
05- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
04- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
03- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
02- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery
01- Soraya Kiani – Abandonment – 2019 – Ceramic, Courtesy of INJA Gallery

Abandonment

Soraya/Kiani