گالری به علت آماده سازی فضای جدید تعطیل است. مجموعه‌ی جدید در نیمه‌ی خرداد افتتاح می‌شود. لطفا با ما از طریق آدرس info@inja.gallery در تماس باشید.