تصویری‌‌‌‌از مانمایشگاه گروهی۱۱ شهریور‌ماه ۱۴۰۱
اونمایشگاه گروهی۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

باتوجه به رویکرد هنر معاصر و اصلاح اندیشی‌های مهم در باب نمایش آثار و استفاده صحیح از فضای مجازی در چند سال اخیر در الگوهای بسیار کامل و دقیق که در دوره کووید در جهان رونمایی شُد، این/جا نیز تصمیم به طراحی فضایی مجازی گرفت.
این صور خیال در تکمیل نگاه گالری این/جاست!

«فضایی دیگر برای تامل در آثار هنری»

این فضا به صورت ثابت، میزبان پروژه‌هایی حول محور هنر مدرن و معاصر خواهد بود و در فضایی خارج از فضای حقیقی و اصلی گالری برقرار خواهد بود.
امکان بازدید به صورت مجازی و دیجیتالی از طریق وب‌‌سایت و صفحات مجازی گالری امکان پذیر است.

injasoule
Design+Code: Hamid Shavarean