تصویری‌‌‌‌از ما

نمایشگاه گروهیپروژه‌ای از این‌جا/سوله۱۱ شهریور‌ماه ۱۴۰۱

پروژه‌های سوله با همکاری گالری این/جا دومین نمایشگاه خود را در قالب گروهی برگزار می‌کند.
پروژه‌هایی که در سوله، این فضای دیجیتالی، برگزار می‌شوند، نمایشگاه‌های کیوریت‌شده حول موضوعی خاص هستند. پروژ‌ه‌ی دوم درباره‌ی آلبوم خانوادگی است. هنرمندان از نسل‌های مختلف و در دوره‌های مختلف کاری‌شان دغدغه‌ی هویت و درنتیجه برگشت به آلبوم‌های خانوادگی‌شان را داشته و دارند. در این بین، تعدادی هستند‌ که به‌صورت خاص یا از روی عکس‌های خانوادگی و یا با استفاده از آ‌ن‌ها اثر خود را خلق ‌می‌کنند. در بعضی موارد این بازگشت برای ثبت دنیای شخصی نیست. مرور یک رویداد (اجتماعی، سیاسی، ورزشی …) در گذشته است که تبدیل به حافظه‌ی جمعی شده. این نمایشگاه با عنوان «تصویری از ما» به مرور آثار این دسته از هنرمندان می‌پردازد.

Design+Code: Hamid Shavarean