تالار «این/جا» در پاییز ۱۳۹۷ با هدف ایجاد مکانی برای تأمل در آثار هنری در هر مدیوم، افتتاح شد.
تالار این/جا یا به تعریف دیگر گالری این/جا واقع در خانه‌ای صدوچندساله، جایی برای نگاه کردن اثر هنری است. که بدون در نظر گرفتن سابقه‌ی هنرمند، نظر بر ارائه‌ی آثاری متأثر از زمان، جامعه و جهان دارد. در این/جا هرآنچه در تعریف هنر و تجسم هنر کامل می‌شود، زمانی برای دیدن دارد.
ما در این/جا به دو شیوه نمایشگاه برگزار می‌کنیم.
نمایشگاه‌های گروهی با موضوع مشخص از آثار هنرمندانی از نسل‌های مختلف و نمایشگاه‌های انفرادی. در نمایش‌های انفرادی اولویت تالار این/جا با هنرمندانی است که اولین نمایش آثارشان را تجربه می‌کنند.
فضای تالار این/جا سهم مهمی در انتخاب آثار دارد. اتاق‌هایی کوچک، دالان‌هایی بلند و فضایی تو در تو که مخاطب را با تجربه‌ای متفاوت روبرو می‌کند.