اتاق/مشرف/به/تالار

ابوالفضل/هارونی

۳۰/آبان/تا/۱۴/آذر/۱۳۹۹

ابوالفضل هارونی متولد ۱۳۷۷ کرج، فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر تهران است.
مجموعه‌ی «اتاق مشرف به تالار»، اولین نمایشگاه انفرادی و اولین همکاری او با گالری این/جا است که شامل ۲۴ اثر در ابعاد و متریال‌های مختلف؛ و اغلب با تکنیک مداد رنگی و ورق طلا روی مقوا اجرا شده‌اند.
او از برگزیدگان هفتمین «دوسالانه‌ی نقاشی دامون‌فر» در سال ۱۳۹۷ است و هم‌چنین شرکت در چهار نمایشگاه گروهی از دیگر فعالیت‌های اوست. ابوالفضل هارونی، فارغ‌التحصیل رشته‌ی گرافیک از هنرستان، و پس از آن با تحصیل در رشته‌ی نقاشی در دانشگاه، هم‌زمان علاقه‌ی او به فرم‌های هندسی و سطوح تخت در معماری، کم‌کم او را به استفاده از این المان‌ها و فضاهای خارجی در نقاشی سوق داد.
او درباره‌ی آثارش توضیح می‌دهد: «در سری اول کارهایم بر هویت در معماری تأکید داشتم. در مجموعه‌ی جدید بر روی هویت تصویر ایرانی کار کردم. رویکرد من در نقاشی، سطح، رنگ و تصویر است تا مبحث معماری یا نگارگری.
سطح، یکی از پایه‌های تصویری است که در شهر، خانه و… با آن در ارتباط هستیم و قابل لمس است. این سطح‌ها دارای هویت هستند؛ برای ما مهم می‌شوند، تبدیل به خاطره‌ می‌شوند یا از یاد می‌روند. من از ایجاد سطح‌ها و آزمایش آن‌‌ها برای ساخت یک تصویر یا حجم لذت می‌برم. دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی‌ را وارد کار می‌کنم و درنهایت به‌عنوان رسانه‌‌ی بیانی از آن بهره می‌برم.»
گستردگی نقاشی ایرانی، نقاش ایرانی را به شناخت تاریخچه و کارکردهایش در دوران خود و پس از آن ملزم می‌کند. رنگ‌ها و شکل‌ها در نگارگری، نشان‌گر بخشی از زیبایی‌شناسی و رنگ‌شناسی ایرانیان در طول تاریخ است که تا امروز در ذهن ما حضور دارد؛ هر‌چند کم‌رنگ و در ناخودآگاه جمعی‌ِ ما.

اتاق مشرف به تالار

جهان نگارگری از ابزار متنوعی برای فرار کردن از مادیت استفاده می‌کند. هر یک از این ابزارها بخشی از پیوند مادی چیز‌ها با جهان را نفی می‌کند. نگارگر با این روش‌ها به جای خلق دنیایی برای کسان و چیز‌ها منظومه‌ای از مفاهیم و صور می‌سازد.

مجموعه‌ی حاضر حاصل آزمودن این جهان فکری در پیوند میان چیزها و جهان اطراف آن‌هاست.

Abolfazl Harouni – A Piece of Construction of Samarkand Mosque – Color pencil & Gilding on cardboard – 48x35cm – 2020
Abolfazl Harouni – Throne of Anushiruwan The Just – Color Pencil & Gilding on cardboard – 84x60cm – 2020
Abolfazl Harouni – Alcove Window – Color pencil & Gilding on cardboard – 80x36cm – 2020
Abolfazl Harouni – Floor No. 2 – Color Pencil & Gilding on paper – 20x33cm – 2020
Abolfazl Harouni – Floor No. 1 – Color Pencil & Gilding on paper – 20x33cm – 2020
Abolfazl Harouni – Floor No. 3 – Color Pencil & Gilding on paper – 20x33cm – 2020
Abolfazl Harouni – Floor No. 4 – Color Pencil & Gilding on paper – 20x33cm – 2020
Abolfazl Harouni – Floor No. 5 – Color Pencil & Gilding on paper – 20x33cm – 2020
Abolfazl Harouni – Floor No. 6 – Color Pencil & Gilding on paper – 20x33cm – 2020
Abolfazl Harouni – Floor No. 7 – Color Pencil & Gilding on paper – 20x 33cm – 2020
Abolfazl Harouni – Floor No. 8 – Color Pencil & Gilding on paper – 20x33cm – 2020
Abolfazl Harouni – Floor No. 9 – Color Pencil & Gilding on paper – 20x33cm – 2020
Abolfazl Harouni – Stair No. 1 – Color pencil & Gilding on cardboard – 43x50cm – 2020
Abolfazl Harouni – Stair No. 2 – Gilding & Color pencil on cardboard – 44x48cm – 2020
Abolfazl Harouni – Stair No. 3 – Color pencil on cardboard – 45x50cm – 2020
Abolfazl Harouni – Stair No. 4 – Gilding & Color pencil on cardboard – 54x49cm – 2020
Abolfazl Harouni – A Silver Stair – Gouache on cardboard – 42x42cm – 2020
Abolfazl Harouni – Untitled – Color pencil & Gilding on cardboard – 44x100cm – 2020
Abolfazl Harouni – Floor No. 10 – Color Pencil & Gilding on paper – 20x33cm – 2020
Abolfazl Harouni – Untitled – Gilding on cardboard – 22x70cm – 2020
Abolfazl Harouni – Section 1 – Glazed tile – 61x82cm overall – 10x20cm each tile – 2020
Abolfazl Harouni – Section 2 – Glazed tile – 61x82cm overall – 10x20cm Each tile – 2020
Abolfazl Harouni – The Golden Stair – Gilding on Wood – 50x50x25cm – 2020
Abolfazl Harouni – Stair No.11 – Color pencil and Gilding on Cardboard – 140x200cm – 2020
چیدمان/نمایشگاه
Abolfazl Harouni - A Room Facing the Hall - Installation view
Abolfazl Harouni - A Room Facing the Hall - Installation view
Abolfazl Harouni - A Room Facing the Hall - Installation view
Abolfazl Harouni - A Room Facing the Hall - Installation view
Abolfazl Harouni - A Room Facing the Hall - Installation view
Abolfazl Harouni - A Room Facing the Hall - Installation view
Abolfazl Harouni - A Room Facing the Hall - Installation view
Abolfazl Harouni - A Room Facing the Hall - Installation view
Abolfazl Harouni - A Room Facing the Hall - Installation view
Abolfazl Harouni - A Room Facing the Hall - Installation view
Abolfazl Harouni - A Room Facing the Hall - Installation view