چیزها

فربد/احمدوند

۱۱/تا/۲۵/بهمن/۱۳۹۸

تالار این/جا، جمعه ۴ بهمن ماه مجموعه ی اخیر فربد احمدوند را با عنوان «چیزها» نمایش میدهد. فربد در این مجموعه ی طراحی ما را به دیدن اشیای کوچکی که با دقت و وسواس در دوره های مختلف زندگیمان جمع آوری کرده
ایم دعوت میکند؛ اشیایی که به انتخاب خودمان یا به عنوان هدیه و یادگاری در اطراف ما چید
اند.

فربد درباره ی شکل گیری این مجموعه میگوید: «زمان با سرعت آنچنانی اش مجال دیدن را از ما گرفته؛ همگی هر روز به جعبه ی کوچک جادویی خیره میشویم و با سرعت هزاران عکس را بدون کمترین تأملی از جلوی چشممان رد میکنیم، غافل از آنکه در همان لحظه چه چیزهایی از گوشه ی چشم ما میگذرد و ما بی خبر از آنچه حقیقت است، مسحور غیر آنیم. هر چیزی که در پیرامون ما قرار دارد، از کوچکترین اشیاء تا بزرگترین آنها، روایتگری هستند خاموش از زندگی ها و خاطراتی که روزی بر آنها گذشته. وقتی آدمی برای زندگی از جایی به جای دیگر نقل مکان میکند، کمکم معنای خانه را از یاد میبرد؛ پس برای یادآوری آن، چیزهای کوچکی را با خود حمل میکند تا یادی از خانه را با خود داشته باشد؛ عموماً اشیای کوچکی که حاوی خاطرات بزرگ هستند؛ و برای داشتن تمام آن حس های خوب کافیست با دقت آنها را دید.
همچون عروسک هایی که در گوشه ای از انباری خانه ی همه ی ما و زیر گرد و خاکی که زمان بر آنها نشانده، یادآوری هستند از خاطراتی معصومانه.
این مجموعه ی طبیعت بیجان متشکل از ساده ترین اشیاء هستند که برای من، و شاید برای دیگران، داستانهایی برای شنیدن دارند.»

فربد احمدوند متولد ۱۳۶۳در تهران است و در ونیز کار و زندگی میکند؛ پس از اتمام تحصیل در رشته ی نقاشی در دانشکده ی هنر و معماری تهران و آکادمی هنرهای زیبا در ونیز، کارشناسی ارشد خود را در رشته ی Graphic art (چاپ) در آکادمی هنرهای زیبای ونیز به پایان رساند. شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در ایتالیا از جمله ¬فعالیتهای اوست. مجموعه ی «چیزها» ششمین نمایشگاه انفرادی او و اولین همکاری اش با گالری این/جا است.

16-Farbod Ahmadvand-Untitled-50x44cm-Pencil on paper-2019- Courtesy of INJA Gallery
15-Farbod Ahmadvand-Untitled-Pencil on Paper-2019-42×29-Courtesy of Inja Gallery
14-Farbod Ahmadvand-Untitled-Pencil on Paper-2019-21×29-Courtesy of Inja Gallery
13-Farbod Ahmadvand-Untitled-Pencil on Paper-2019-29×42-Courtesy of Inja Gallery
12-Farbod Ahmadvand-Untitled-Pencil on Paper-2019-20.5×14-Courtesy of Inja Gallery
11-Farbod Ahmadvand-Untitled-Pencil on Paper-2019-42×29-Courtesy of Inja Gallery
10-Farbod Ahmadvand-Untitled-Pencil on Paper-2019-42×29-Courtesy of Inja Gallery
09-Farbod Ahmadvand-Untitled-Pencil on Paper-2019-42×29-Courtesy of Inja Gallery
08-Farbod Ahmadvand-Untitled-Pencil on Paper-2019-42×29-Courtesy of Inja Gallery
07-Farbod Ahmadvand-Untitled-Pencil on Paper-2019-21×29-Courtesy of Inja Gallery
06-Farbod Ahmadvand-Untitled-Pencil on Paper-2019-42×29-Courtesy of Inja Gallery
05-Farbod Ahmadvand-Untitled-Pencil on Paper-2019-42×29-Courtesy of Inja Gallery
04-Farbod Ahmadvand-Untitled-Color Pencil on Paper-2019-29×21-Courtesy of Inja Gallery
03-Farbod Ahmadvand-Untitled-Color Pencil on Paper-2019-29×21-Courtesy of Inja Gallery
02-Farbod Ahmadvand-Untitled-Color Pencil on Paper-2019-13.5×19.5-Courtesy of Inja Gallery
01-Farbod Ahmadvand-Untitled-Color Pencil on Paper-2019-13.5×20.5-Courtesy of Inja Gallery