تیر آرت آنلاین ۱۳۹۹

نمایش آثار محسن وزیری‌مقدم۶ تا ۱۷ مرداد‌ماه ۱۳۹۹غرفه: 7www.teerart.comبازدید مجازی

گالری این‌جا حضور خود را در نسخه‌ی مجازی آرت‌فر تیر با نمایش آثار محسن وزیری‌مقدم و با همکاری بنیاد وزیری‌مقدم اعلام می‌کند. انتخاب آثار از بین مناظر دهه‌ی پنجاه و هشتاد میلادی انتخاب شده است که در ایران و اروپا کار شده‌اند. در كنارِ تعدادی چاپ که مربوط به مجموعه‌ی Form and Shapes (1959) هستند و برای اولین بار در این رويداد به نمایش درآمده‌اند.

نسخه‌ی مجازی آرت‌فر تیر از ششم تا هفدهم مرداد ۱۳۹۹برگزار می‌شود.

Design+Code: Hamid Shavarean