درونِ گوشت و استخوان

نمایشگاه انفرادی مریم کوهستانی۹ تا ۲۳ مهر‌ماه ۱۴۰۰

مریم کوهستانی متولد ۱۳۶۱ زاهدان و دارای مدرک کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تبریز است.
مجموعه‌ی «درون گوشت و استخوان» سیزدهمین نمایشگاه انفرادی و اولین همکاری مریم با گالری این/جاست. این مجموعه شامل هشت مجسمه با متریال سرامیک در ابعاد متفاوت است.
مریم کوهستانی هنرمند مجسمه‌سازی است که بدن و فیگور موضوع اصلی کارهای اوست. درون گوشت و استخوان اشاره‌ای است عریان و صریح به مساله‌ی ارتباط میان انسان‌ها. در این مجموعه بدن که اغلب بدون جنسیت است، تنها امکان آشنایی است برای بیان موقعیت‌ها و فضاهایی که قصد داشته با مخاطب به اشتراک بگذارد.
تدریس در دانشگاه، فعال اجتماعی، شرکت در بیش از بیست نمایش‌های گروهی در داخل و خارج از ایران و مسابقه‌ها از دیگر فعالیت‌های اوست.

درونِ گوشت و استخوان

مریم کوهستانی در مسیر اندیشه‌ورزی و ساخت مجسمه‌هایش همواره در صدد رسیدن به ساختاری پویا و متحرک است و این‌بار نیز توانسته تا مناسبات میان ایده و ظرفیت‌های اجرایی در کار خود را با رویکرد هنر تعاملی پیوند دهد. اما دلبستگی و وابستگی بیش از حد او به «تن» و نگره فیگوراتیو، روایتی معناگرا و در عین حال انتزاعی را به نمایش ‌می‌گذارد که می‌تواند راهبردی زیبایی‌شناسانه و عمیق به اندیشه‌ورزی هنرمند در این سری از آثارش باشد.

در این مجموعه تاکید کوهستانی بر نوع رابطه خویشتن با خود و دیگری و فقدان مفهوم رابطه در فضایی آکنده از تعلیق است. قطعات مجسمه‌ها این‌بار قابلیت جا‌به‌جا شدن و دستکاری توسط مخاطب را دارند و هر اثر در چیدمانی متفاوت، کنش معنایی تازه‌ای می‌یابد. به‌واسطه همین تمهید است که او با عبور از دو مفهوم «هویت» و «جنسیت»، اشاره‌ای صریح به جایی نامعلوم اما ژرف در پس ذهن‌ مخاطب دارد؛ تجربه‌ای اشتراکی در زمینه فرم و حرکت که ویژگی‌های مدرنیستی مجسمه‌سازی امروز را به ما یادآوری می‌کند، هرچند به شدت بی‌زمان و بی‌مکان است.

آشکارگی بیش از حد سوژه‌ها و بازی‌های خیالی هنرمند، تاکید بر محتوایی است که از گذشته در مجسمه‌هایش حضور داشته، اما هیچ‌گاه تا این حد صریح نبوده و طرز مواجهه و تلقی‌اش از این «انسان واژه»‌های به کمال نرسیده به نوبه خود عميق و دراماتیک است؛ چیزی که به روساخت و معنای مدنظر کوهستانی وسعت می‌بخشد، انتظام کلی فرم و محتوایی است که نه الزاما از دریچه نقد و نگاهی تکوینی، بلکه در تعاملی حسی و مبتنی بر روایتی شخصی از رابطه هنرمند با تن خود به منصه ظهور می‌رسد.


کیانوش معتقدی
مهرماه ۱۴۰۰

Design+Code: Hamid Shavarean