تیر آرت ۱۳۹۸

نمایش آثار عليرضا اسپهبد۴ تا ۷ تیر‌ماه ۱۳۹۸غرفه: T10www.teerart.com

تالار این/جا در دومین آرت‌فر تیر با نمایشی انفرادی از آثار علیرضا اسپهبد شرکت می‌کند.

«تنها كاری كه عاشقانه و از روی تعهد دوست دارم،‌ نقاشی است و نگاه‌کردن به واقعیت در عرصه‌ی گشوده‌دیدن و دریافتن آن‌چیزی كه می‌خواهد خود را با تمام آشكارگی‌اش پنهان كند.
و اما من اين واقعيت را همچون تعهدى پذیرفته‌ام كه بی‌تفاوت و خنثى نمانم كه از نقاشى تنها زينت ديوار نسازم و همه‌ی توانایی‌هایم را صرفاً در نمايش توانمندى هدر ندهم. دل‌مشغولی من هميشه اين است؛ در جهانى كه آدمى در تلاش حماسى خود در كار خلق روابط انسانى، پاى بر زمین استوار كرده است، هنر اين والاترين شيوه‌ی زيست آدمى، چه براى منِ نقاش و چه براى شماى بيننده، چه دارد و چه خواهد داشت، اگر فريب بازى با فرم و ساختار و ابزار، آن را از هنرمند و انسان تهى كند.»

علیرضا اسپهبد

Design+Code: Hamid Shavarean