محبوبه نوروزى

محبوبه نوروزی متولد ۱۳۵۶ تهران و دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشکده هنر و معماری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران است.

نور که نباشد۱۹ تا ۲۹ آذر‌ماه ۱۴۰۰
پیش از آنکه بجنبیم۶ تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸
Design+Code: Hamid Shavarean