به میانجی نگاه

نمایشگاه انفرادی لیلی رشیدی‌رئوف۱۷ تا ۳۱ تیر‌ماه ۱۴۰۱

«نگریستن» آغاز جستجو است و «فاصله» شرطِ شروع نگریستن. به آنچه در پیرامون من است می‌نگرم، به هر آن که در فاصله‌ای است، مرزهای خویش را جستجو می‌کنم؛ آن‌جا که «من» تمام می‌شود و دیگری آغاز.

مجموعه‌ی «به میانجیِ نگاه» تلاشی است در راستای خوانش سوژگی و ابژگیِ وجود خود که، ورای حضورِ نقاشانه و سوژگی در متن، در غیاب تن و در امتداد ابژه‌ها نیز ادامه می‌یابد، پردگیانِ در میان را به بازی می‌گیرد و وجوهِ پنهان «من» را می‌کاود.

آثار به نمایش درآمده که در طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ شکل گرفته‌اند، حاصل جستجویی هستند بر «هست» خود در میان ابژه‌هایی که به صورت بر هم‌، درهم و ترکیب‌شده‌ای تصویر شده‌اند.

لیلی رشیدی – تیر ۱۴۰۱

لیلی رشیدی رئوف متولد ۱۳۶۵ تهران و فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشکده هنر شاهد در سال ۱۳۸۸ است.
شرکت در بیش از بیست نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور، تدریس و تجربه‌ی اقامت‌های هنری (Art Residency) از فعالیت‌ها و دستاوردهای او است.
مجموعه‌ی «به میانجی نگاه» هفتمین نمایشگاه انفرادی و اولین همکاری او با گالری این/جا است. این مجموعه شامل هفت تابلوی نقاشی با متریال رنگ و روغن روی بوم و در ابعاد متفاوت و تعدادی چاپ با تکنیک اچینگ است.

Design+Code: Hamid Shavarean