نه روز و نه آفتاب

نمایشگاه انفرادی اکرم محمودی۳۰ آذر تا ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۷

نمایشگاه اکرم محمودی حاصل تلاش چهارسال اخیر اوست، فضاهای داخلی تاریکِ محیط زندگی‌اش با نورهای لغزان، مضمون اصلی آثار این مجموعه است. او در گیرودار تضاد نور و تاریکی‌‌ست، گاهی تاریکی و سایه‌ها در فضا گسترده می‌شود و گاه نوری اندک در دل تاریکی اتاق نفوذ می‌کند. نور بی‌رمق، گریزان، نور غروب معنای هر جسمی که بر روی آن می‌نشیند را تغییر می‌دهد، ایده اصلی او همین اضطراب حاصل از تغییر معنای اشیا و فضاهاست.

Design+Code: Hamid Shavarean