نگاهِ او:نقاش

نمایشگاه گروهی۶ تا ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰

هنرمندان:
پروانه اعتمادی / رسول اکبرلو / ثمیلا امیرابراهیمی / ساغر پزشکیان / امیر جدیدی / الهه حیدری / مسلم خضری / پویا رضی / فتانه فروغی / زهرا قراخانی / راشین قربی / علی گلستانه / حسین ماهر / اردشیر محصص / بهمن محمدی / اکرم محمودی / سمانه مطلبی / شهره مهران / عباس نسل‌شاملو / رزیتا نصرتی / ساسان نصیری

گالری اين/جا برای نوروز ۱۴۰۰ نمايش گروهی با عنوان «نگاهِ او: نقاش» را برگزار می‌کند. این نمایش مربوط به تصویری از احوالات هنرمند نقاش است. آن‌چیزی که نقاش بدون تعیین و تصمیم قبلی و به دلیل احوالات شخصی آن را کشیده است.

این نقاشی می‌تواند برای امسال و یا سال‌های پیش باشد. اما چیزی که در توضیح اثر خواهد آمد، داستانی چند خطی درباره‌ی اثر و احوالات آن به قلم خود نقاش است. این‌که آن روزی که اثر و ایده‌ی آن ثبت شد، او به چه چیز نگاه می‌کرد. بخشی از آشپزخانه / گوشه‌ای از اتاق خواب/ جای خالی کسی و یا حتی کسی …

این مجموعه با حضور بیست و یک هنرمند و در مدیوم نقاشی و طراحی آماده شده است.

نگاهِ او/نقاش
همیشه آن‌چه قابل است را نمی‌کشد!

نه اینکه آن‌چه می‌کشد قابل نیست، منظور همان «دوروبر» است،
گوشه و کنارها، حوالی، اطراف، تدویرِ دمِ دست.
آنچه شاید به دیدارِ دیگران ساده و گذری در نظر آید، اما در آن چیزی یا کسی همواره زندگی می‌کند …
کسی، خاطره‌ای، وصلی، تَنی، حال و احوالی شاید و
گاه نوری که دقیقه‌ای بود و رفت.
همه این‌ها آن «کشیدن» را در خور می‌کند تا نمایشی ساخته شود.