دوباره

نمایشگاه انفرادی فرناز ربیعی‌جاه۲۶ بهمن تا ۱۷ اسفند‌ماه ۱۳۹۷

مجموعه‌ی دوباره بازگشتی‌ست دوباره بر مجموعه‌ی پیشین‌ام با عنوان صفحه گردان که در آن عنصر وجود و هستیِ انسان و نیز حضورش در چرخه‌ی حیات در نظرم بوده. در این مجموعه، تاکیدم بر مفهوم تکرار در این رابطه است.

زندگی و طبیعت تکرار است و ما آن را به صورت‌های گوناگون می‌شناسیم. از تکرار در روز و شب، فصول و طبیعت، تکرار در رشد و و ظهور نسل‌های نو در بستر تاریخ. روزمره‌گی‌ها و خودی که هر روز (به خودهای دیگر) تکرار می‌شود و در واقع ادامه دادن آن چیزی است که هست، همچون جریان رود.
تکرار ایجاد خاطره می‌کند، بازگشت به گذشته است و عکس آن. روندی است رو به جلو. نمودی از گذر زمان؛ ممتد و بدون وقفه.

ریشه، شاخه، برگ و گل همگی بخشی از مراحل مختلف زندگی یک گیاه هستند. آنان نیز همانند سایر موجودات متعلق به گونه، جنس، خانواده و … بوده که با ویژگی‌های منحصربه‌فردشان موجودیت مشخصی دارند و حضورشان در این مجموعه تأکیدی است بر همین موضوع؛ تلاشی برای بازنمایی انسان، فردیتش در مراحل مختلف زندگی. فرآیند و خاطره‌ای در گذر زمان که بازگشت و تکراری متفاوت را رقم می‌زند.

Design+Code: Hamid Shavarean